Gạch mosaic kim cương lập phương đen

  • Kích thước viên : 48mm x 48mm
  • Kích thước vỉ: 266mm x 305mm
  • Đơn vị tính: Trên m2
  • Nội thành Tp.HCM: MIỄN PHÍ vận chuyển đơn hàng từ 30m2